Otdr Testi

 

 

FO kablolarda kayıp değerleri ve güvenlik payı toplamı toplam gücün altında olmalıdır, aksi
durumda sistem güvenli çalışmayabilir ve verim kaybı yaşanabilmektedir(Unverdi, Unverdi,
2006). Kayıp değerlerini belirlemek için ışık sinyali iletim hattı boyunca farklı noktalardan
ölçülerek optik güç, polarizasyon ve spektral içerik gibi üç temel alan cinsinden karakterize
edilmeye ihtiyaç duyulmaktadır. FO iletişim hattı üzerinde bu tür ölçümlerin
gerçekleştirilmesi için gerekli olan test düzeneğinin temel parçaları optik güç metre,
zayıflatıcı, tünellenebilir laser kaynakları, spektrum analizörü ve OTDR’dır. OTDR’lar FO
sistemlerde en çok ölçüm birimine sahip olan cihazlardır. Optik sistemlerde noktasal
başarısızlıkların yanında iletim hattındaki zayıflamayı, hattın uzunluğunu, yansıtılabilirlik
seviyesini, ek ve eklem kayıpları gibi parametre değerlerini ve arıza yerini
göstermektedir(Tomita ve ark, 1994; Tillem, 2006; Sheng ve ark, 2011). Çeşitli koşullar
altında FO kabloların montajı ve onarımı için çok sayıda teknik ve cihaz geliştirilmiştir.
Teknikler genel olarak 3 gruba ayrılır: sonlandırma, mekanik birleştirici ve füzyon
birleştirmedir(Wesson, 2010).