Fiber test ve Ölçüm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1970 yılından sonra FO iletişim hızla gelişmeye başlamıştır. Fiber iletişim daha önce bakır
tabanlı sistemler tarafından gerçekleştirilen işlevlerin çoğunu üzerine almış olup, mevcut
bakır uygulamalar ve artan kablosuz alt yapı ile birlikte çalışabilmektedir(Palais, 1988).
Dünya çapında gelişen teknoloji ile beraber veri aktarım ihtiyacı da aynı hızla artmaktadır.
İstenilen hız ihtiyacını ve çoklu veri aktarımını sağlayan en önemli iletişim aracını şuan için
FO alt yapılar oluşturmaktadır(Unverdi, Unverdi, 2006; Hocaoğlu, Yücel, 2017). Büyük
şirketler, üniversiteler ve devlet kurumları gibi büyük veri merkezleri olan kurumlar depolama
alanı ağlarının yanında başka uygulamalara bağlantı sağlamak için bu ağ alt yapısını tercih
etmektedir(Yetim, 2011).

Güvenilir iletişim, iletken olmaması, kolay kurulum, uzun mesafeli sinyal iletiminin yanında
düşük veri kaybı FO sistemlerinin en büyük avantajlarını oluşturmaktadır(Sharma ve ark,
2013;URL-1,2017). Düşük veri kaybı özelliğine sahip olsa da FO iletişim araçlarında kayıplar
da yaşanmaktadır.

FO kabloların istenilen menzillere ulaştırılması esnasında karşılaşılan
kayıplardan ek kayıpları ve makro bükülme kayıpları deneysel olarak incelenmiştir.
FO kablo yalıtılmış bir muhafaza içerisinde cam elyaf liflerinden oluşmaktadır. Cam ve
plastik malzemelerden yapılmakta ve daha çok camdan yapılmış FO kablolar tercih
edilmektedir(Aydemir ve ark, 2003).

FO sistemlerin çalışması kablo içerisinde ışığın yansıması prensibine dayanmaktadır. Işık
kablo içerisinde yansıma yaparken çeşitli kayıplar ile karşılaşılmaktadır. Dispersiyon ve
zayıflama ana başlıkları altında kayıplar incelenir.
Dispersiyon ışık sinyalinin FO hattı boyunca bozulması ve yayılmasıdır. Zayıflama ise ışık
sinyal gücünün giriş ile çıkış arasındaki azalmasıdır. Zayıflama hem hat boyunca hem de
bağlantı noktalarında soğurum ve saçılma kayıplarından kaynaklanmaktadır. Hat boyu oluşan
mikro ve makro bükülmeler kayıplara neden olmaktadır. Mikro bükülmeler üretim kaynaklı
hatalardan makro bükülmeler ise FO kabloların tesis işlemlerinden oluşan hatalardan
oluşmaktadır. Ayrıca bağlantı noktalarında oluşan kayıplar da zayıflamaya neden
olmaktadır(Ükte,2002; Unverdi, Unverdi, 2006).