Fiber Optik Uyg.

Fiber Splice (Fiber Ek kaynak)

 

 

Kilometrelerce uzunlukta olan FO hatlarda onlarca ek olabilmektedir. Her bir ek noktasında oluşan kayıplar birbirine eklenerek ve diğer kayıplar ile birleşerek hattın toplam kayıp değerini oluşturmaktadır. Bu nedenle ek kayıpları hattın toplam kaybında önemli bir yere sahiptir.

 

 

 

 

FO kablolarda ek işlemi ark füzyon cihazı ile yapılmaktadır. Ark füzyon cihazı iki iletim hattını karşılıklı olarak hassas ayar ile yaklaştırmakta ve ark boşaltımı ile ek işlemini gerçekleştirmektedir. Ek noktası kayıp değerleri cihazın ekranında görülmekte ve ek kayıp değeri 0.05 db değerini geçmemesi gerekmektedir(Wesson, 2010; Yoshida, 2017). Kusursuz olmayan yüzey kayıpları dışında ek eşlemi yapılırken ark füzyon cihazı diğer hataları tespit
etmekte ve uyarı vermek suretiyle hatanın düzeltilmesini istemektedir. Kusursuz olamayan yüzey durumunda cihaz her zaman uyarı vermeyebilir. Operatör bu durumlarda dikkatli olmalı ve ek işlemini kaliteli bir şekilde gerçekleştirmelidir. Ancak operatör hataları ve doğal nedenlerden dolayı ek kayıpları daha yüksek değerlerde oluşabilmektedir.